En nærmere
drøftelse og planlægning af landskabet, infrastrukturen og bygningerne på/ved
Rosbjerg ønskes, inden dette arbejde påbegyndes.

Et
skitseforslag til sporforløbet og stationerne på DSB sidebanen og udførelsen af
Fjordborg station og havn. Skitsen var der overordnet enighed om – den mere
specifikke detailplanlægning af landskab, infrastruktur og bygninger skal
drøftes/aftales nærmere ved senere byggemøder.

Den
kommende vinter vil vi have fokus på

– Rosbjerg
– el-arbejder, sporlægning, mont. Af drev


El-arbejde på privatbanen + evt. andet


Landskabsdekoration og detaljering (´gør det lækkert´)

Byggemøde
referatet findes i arkivet og er tilgængelig for alle medlemmer.