Til trods for VM feber og andre sommerforlystelsesmuligheder
mødte en større flok ind til hyggeligt samvær i den lille forening.

Erik B havde undtagelsesvis fået fri, men heldigvis var
Jonas mester for at arrangere et veldækket kaffebord med kage.

Således godt begyndt kom der efter en hyggelig
kaffebordssamtale gang i byggeriet, hvor det igen var privatbanen og Rosbjerg
station, der nød godt af den aktive indsats.

Næste onsdag er der traditionen tro byggemøde og hyggekørsel
på anlægget. – Når vi er ved at have afviklet sommerperioden vil jeg foreslå,
at vi den første onsdag i september holder en aften, hvor der er mere fokus på
byggemøde og mindre på hyggekørsel, idet vi så kan få talt om, hvad der skal
ske i løbet af efteråret.