Blog Image

HTMJK Nyheder

Nyt fra Høje Taastrup Modeljernbane Klub

Her kan du følge med i hvad der sker i klubben og hvordan vores anlægget udvikler sig.

Rosbjerg

Nyt fra anlægget Posted on 26 jun, 2014 13:07:38

Vi er faktisk så langt fremme, at der nu så småt planlægges at forbinde privatbanen med Rosbjerg station, hvor der på Rosbjerg i første omgang anlægges rangerbjerg samt godstogsspor til ankomst og afgang for hovedlinjen samt godstog til/fra sidelinjerne. Ved at anlægge disse spor muliggøres drift til/fra privatbanen samt kørsel til/fra Rosbjerg ad godssporet mellem Sønderport (“Rosbjerg Syd” som teknisk navn?), hvorfra der kan køres i begge hovedspor til/fra Kærup.

Den køreplan, som vi tidligere med stigende succes har testet et par gange, er faktisk forsøgt lavet så fremtidssikret, at kørselen er baseret på afgang fra/ankomst til Rosbjerg, så den vil umiddelbart kunne prøves, når der er klar med sporlægning og el-arbejde.Nyt fra klublivet

Nyt fra Klub livet Posted on 26 jun, 2014 13:05:41

Til trods for VM feber og andre sommerforlystelsesmuligheder
mødte en større flok ind til hyggeligt samvær i den lille forening.

Erik B havde undtagelsesvis fået fri, men heldigvis var
Jonas mester for at arrangere et veldækket kaffebord med kage.

Således godt begyndt kom der efter en hyggelig
kaffebordssamtale gang i byggeriet, hvor det igen var privatbanen og Rosbjerg
station, der nød godt af den aktive indsats.

Næste onsdag er der traditionen tro byggemøde og hyggekørsel
på anlægget. – Når vi er ved at have afviklet sommerperioden vil jeg foreslå,
at vi den første onsdag i september holder en aften, hvor der er mere fokus på
byggemøde og mindre på hyggekørsel, idet vi så kan få talt om, hvad der skal
ske i løbet af efteråret.